2001-2004: Studia licencjackie w zakresie Tłumaczenia Ustnego i Komunikacji na Uniwersytecie Mediolańskim, ocena: 110 L/110

2001-2002: Stypendium Erasmus, Uniwersytet w Portsmouth, Anglia

2005-2006: Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Konferencyjnych, UJ, Katedra UNESCO, Kraków, języki: polski, francuski, angielski

2005-2006: Studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UJ, filologia włoska, Kraków

2006: Nagroda Leopoldo Costa 2006 przez Komisję Europejską

2006 – dziś:  Wykładowca w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego na Uniwersytecie Pedagogicznym i Katedrze Unesco, Kraków

2007: Uprawnienia tłumacza przysięgłego

2008- dziś: Tłumaczenie ustne i pisemne jako freelancer (działalność zarejestrowana w Polsce)

Sierpień 2009: Warsztaty dla tłumaczy ustnych przy Uniwersytecie Herrot- Watt, Edynburg, Szkocja

Listopad 2009: Warsztaty dla nauczycieli tłumaczeń konferencyjnych zorganizowane przez Komisję Europejską, UJ, Katedra UNESCO, Kraków

Lipiec- Wrzesień 2010: Project manager dla Transperfect Translations, Barcelona

Luty- Marzec 2011: Wolny słuchacz na studiach podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych na Uniwersytecie Westminster i Leeds

2012: Tłumacz ustny dla reprezentacji Włoch i UEFA podczas Euro 2012